Arbeidskontrakten

Grunnlaget for arbeidsforholdet er vanligvis en skriftlig arbeidskontrakt. Likevel er en sånn skriftlig kontrakt ikke nødvendig for et arbeidsforhold. Det kan også være begrunnet med en muntlig avtale at en person skal jobbe som arbeidstaker for en annen.
Det trenges ikke nødvendigvis en forhandling av en arbeidskontrakt, selv uten en uttrykkelig avtale kan et arbeidsforhold bli begrunnet (begrunnes).
Likevel har arbeidstakeren lov til en skriftlig bekreftelse med alle vesentlige omstendigheter av arbeidsforholdet når arbeidsforholdet er på plass.

Prøvetid:

Det finnes to forskellige typer prøvetid:
a) avtale at arbeidsforholdet skal ende ved slutten av prøvetiden
b) avtale at arbeidsforholdet skal fortsette etter prøvetiden men under prøvetiden er oppsigelsestiden kortere.
I hvert fall må prøvetiden bli avtalt uttrykkelig og i første tilfelle må det også være skriftlig. Det er flere andre begrensninger for tidsbegrensede arbeidsforhold og de må også tas hensyn til i det første tilfellet, fordi det er en slik begrensning.

vpmk Rechtsanwälte Legal Services PartmbB
BERLIN

Monbijouplatz 3a
10178 Berlin-Mitte

Telefon +49 (0)30 536 33 99 0
Telefax +49 (0)30 536 33 99 8

STUTTGART

Blumenstraße 32
70182 Stuttgart

Telefon +49 (0)711 252 69 370
Telefax +49 (0)711 252 69 379

mail [at] vpmk.de

Wie Sie uns finden