Bolig- og eiendomsrett


Kjøp av eiendom i Berlin

Eiendomsmarkedet i Berlin har i mer enn fem år kontinuerlig vært i fokus for nasjonale og internasjonale investorer og kan stadig vise til økt etterspørsel og stigende priser. Finanskrisen har ikke hatt noen negativ virkning, men derimot bidratt til en positiv utvikling. Også i nærmeste fremtid kan man anta at denne utviklingen vil fortsette. Grunnen til dette er lave priser og gode utsikter i Berlin. Eiendomsprisene i Berlin er, sammenlignet med andre storbyer i Tyskland og i EU, fortsatt svært lave. Grunnen til dette er det økonomiske etterslepet byen opplevde etter gjenforeningen og oppsvinget etter de overdrevne forventningene som hersket umiddelbart etter murens fall. De økonomiske problemene Berlin har i forhold til andre tyske storbyer (relativ arbeidsledighet), har i Berlin mindre innvirkning på leieprisene enn i andre byer, ettersom Berlin som hovedstad har et stort utviklingspotensial og den økonomiske oppturen allerede har begynt. På bakgrunn av dette, men også med tanke på byens kulturelle, politiske og økonomiske attraktivitet, øker befolkningen kontinuerlig, og dermed også etterspørselen etter utleieboliger. Berlin er spesielt attraktiv med tanke på investering i leiligheter. De aller fleste (over 85 % i 2009) leier bolig, og etterspørselen etter utleieleiligheter vil derfor være stor, også på lang sikt.

Vi gir råd til interessenter i inn- og utland som ønsker å investere i eiendom i Berlin, og nedenfor har vi samlet litt nyttig informasjon. Vi bistår gjerne ved ytterligere spørsmål, eller et konkret prosjekt. En oversikt over de tjenester vi kan tilby i forbindelse med investering i eiendom, finner du også her.

vpmk Rechtsanwälte Legal Services PartmbB
BERLIN

Monbijouplatz 3a
10178 Berlin-Mitte

Telefon +49 (0)30 536 33 99 0
Telefax +49 (0)30 536 33 99 8

STUTTGART

Blumenstraße 32
70182 Stuttgart

Telefon +49 (0)711 252 69 370
Telefax +49 (0)711 252 69 379

mail [at] vpmk.de

Wie Sie uns finden