Leieforholdet

Hvis du skaffer deg en leilighet i Tyskland som allerede er leid ut , kommer du automatisk inn i den eksisterende leieavtalen som ny eier . Alle tidligere avtaler forbli gjeldende, men kun mellom deg som ny eier og leietakeren. Det betyr at du har alle rettigheter og forpliktelser som følger av den eksisterende leieavtalen. Som en generell regel er et endring av leieavtalen bare mulig ved felles samtykke , dvs. hvis leietaker og utleier (du som ny eier) når en avtale .

Økning i leie

Leieforholdet for leiligheter i Tyskland kan vanligvis ikke være tidsbegrenset, men eier kan kreve en økning av leien under det løpende leieforholdet.

Hvis en økning ikke er fastsatt i leieavtalen (også kjent som gradert leie) kan eieren kreve dette dersom følgende vilkår er oppfylt :

  1. den siste økningen var minst 15 måneder siden , og
  2. den nye leien ikke er over den lokale referanseleie. Referanseleien er generelt bestemt i henhold til den offisielle indeks for leiepriser , den såkalte "Berlin Rent indeks" ( "Berliner Mietspiegel ») , som bestemmer referanseleie på grunnlag av plasseringen , alder, størrelse og forhold i leiligheten , og
  3. leien øker ikke totalt med mer enn 15 % i løpet av 3 år .

Dersom disse vilkårene er oppfylt, er leieren forpliktet til å samtykke til økningen i husleie. Der han eller hun ikke gjør det , kan utleieren saksøke for å kreve samtykke .

Leieavtaleoppsigelse av eieren

Utleier kan bare gi oppsigelse av en leieavtale for en leilighet hvis han eller hun har en god grunn. En slik god grunn kan for eksempel være at

  • Utleier eller et medlem av hans eller hennes nærmeste familie kommer til å leve i leiligheten , eller
  • Leietaker er vesentlig misligholder av sine kontraktsforpliktelser.

Oppsigelsestiden må alltid respekteres i tilfelle av vanlig oppsigelse . Under tysk lov er dette minst tre måneder. Det øker til seks måneder etter et leieforhold på fem år og deretter til ni måneder etter et leieforhold på åtte år. Alle opsigelsestider gjelder ved slutten av måneden. Ofte er andre oppsigelsestider funnet i leieavtalen og da gjelder oppsigelsestiden som er den lengste.

Vær oppmerksom på at i visse tilfeller er rett til ordinær oppsigelse på grunn av personlige behov utelukket i flere år. Hvorvidt dette er tilfelle avhenger av bygningen, plasseringen og noen ganger på kontrakten . Det er derfor viktig at du gir oss beskjed hvis du har tenkt på en slik avslutning slik at vi kan undersøke og eventuelt avdekke sånne restriksjoner .

Ekstraordinær oppsigelse av leieforhold er mulig hvis en av partene bryter leieavtalen og fortsettelse er "uakseptabelt“. Dette er for eksempel hvis det er store etterskudd i leie (mer enn 2 måneders leie ) .
Det må også nevnes at en leietaker kan gjøre en slik ekstraordinær oppsigelse ineffektiv ved at han gjør opp for seg alle etterskudd. Imidlertid kan en leietaker bare utøve slik rett en gang hvert 2. år .

Dersom leietaker ikke flytter ut til tross for effektiv oppsigelse, så kan utleier saksøke for å tvangsutflytte leietaker. Når gitt en dom for tvangsutflytting, kan utleieren få leietaker tvangsutflyttet fra leiligheten av en namsmann .

vpmk Rechtsanwälte Legal Services PartmbB
BERLIN

Monbijouplatz 3a
10178 Berlin-Mitte

Telefon +49 (0)30 536 33 99 0
Telefax +49 (0)30 536 33 99 8

STUTTGART

Blumenstraße 32
70182 Stuttgart

Telefon +49 (0)711 252 69 370
Telefax +49 (0)711 252 69 379

mail [at] vpmk.de

Wie Sie uns finden