Selskapsrett


Stiftelse av en avdeling eller datterselskap i Tyskland

Norge og Tyskland har hatt et aktivt handelsforhold i mange år og utbytte av tjenester og varer fortsetter å stige. Med Tysklands avgjørelse å forlate atomenergi til fordel for fornybar energi og Norge som en av Europas største leverandører av vannkraftsenergi vil økonmisk forbindelse bli ennå tettere.
Mange norske bedrifter som driver handel med Tyskland kommer til et punkt hvor stiftelse av en avdeling eller et datterselskap i Tyskland kommer til å være nødvendig eller tilrådelig og vi vil gjerne hjelpe deg med et sånt prosjekt.

Grunnlag for stiftelsen av en ny bedrift eller avdeling av din bestående bedrift er først og fremst valget av den riktige selskapsformen og utformingen av et passende selskapsstatutt.

Vi vil gjerne hjelpe deg med alle ledd i stiftelsen av et selskap eller forandring av selskapsformen av din bestående bedrift. Vår service omfatter naturligvis utkast av statutter, kontrakter for daglig leder, støtte i forhandlinger og utkast av kontrakter for andre vesentlige rettslige forhold. Vi tilbyr veiledning gjennom hele prosessen for deg som ikke har erfaring med det tyske rettsystemet. Det innholder all nødvendig korrespondanse for stiftelsen, spesielt med selskapsregisteret og det offentlige og vi kan også representere deg hos notaren

Vi har et nettverk av kooperasjonspartnere for praktiske og rettsmessige behov som vil gjerne hjelpe deg med oppbygning av ditt firma i Tyskland.

vpmk Rechtsanwälte Legal Services PartmbB
BERLIN

Monbijouplatz 3a
10178 Berlin-Mitte

Telefon +49 (0)30 536 33 99 0
Telefax +49 (0)30 536 33 99 8

STUTTGART

Blumenstraße 32
70182 Stuttgart

Telefon +49 (0)711 252 69 370
Telefax +49 (0)711 252 69 379

mail [at] vpmk.de

Wie Sie uns finden