Beregning av avkastning

Det kan være vanskelig å beregne avkastningen på eiendomsinvestering. Leietakers forskudd for tilleggskostnader (som er betalt av leier) og felleskostnader (som betaler eier) er ofte en del av slike kalkulasjoner. Men dette innebærer muligheter for feil, fordi begge to er forskuddsbetalinger og leietakers forskudd for tilleggskostnader er ofte beregnet unøyaktig (for eks. fordi det ikke har vært korrigert i mange år). Likevel er disse tallene ofte de eneste som er kjent.

For å forstå systemet, er det viktig å vite at i Tyskland boligandelslag (alle eiere som eier leiligheter i en bestemt bygning), såkalt WEG (det betyr ”Wohnungseigentümergemeinschaft” ) , bestemmer over og betaler for en stor del av de løpende kostnadene av en leilighet. Disse kostnadene omfatter ikke bare vedlikeholdskostnader som renhold av bygningen eller elektrisitet til fellesarealer ( f.eks for lys ), men også de kostnader som er knyttet til forbruk i de enkelte leilighetene, f.eks . for vann, kloakk og , der det gjelder, sentralvarme,. Kun gas hvis det finnes, elektrisitet , telefon og i visse tilfeller kabel -TV faktureres direkte til den enkelte leilighetseier eller -bruker.

Hver eier må betale et månedlig forskudd, den såkalte "Wohngeld" (felleskostnad) til eiendomsforvaltning . Eierne vedtar om hvor mye som skal betales i et årlig budsjett, også kalt ”Wirtschaftsplan” (”økonomiplanlegging”). Ved utgangen av hvert kalenderår , gir husforvaltning en oversikt over de reelle utgiftene for hver leilighet og betalingene faktisk mottatt. Enkelte kostnader er delt opp i henhold til størrelsen av leiligheten, for eksempel utgifter til reparasjoner og renhold av bygningen. Hvis det er måleutstyr som viser faktisk bruk (typisk for vann og oppvarming ), så blir dette vanligvis delt opp i henhold til bruk .

Hvis en leilighet leies, må leietaker bære mesteparten av kostnadene. Disse konstader kalles ”viderfakturerbare felleskostnader" (overførbare?). Selv om eier først må betale disse kostnadene til boligstyre, kan eier kreve estattning fra leieren. Derfor leietaker betaler eieren en månedlig forskudd for tillegskostnader ( Nebenkostenvorauszahlung = forhandsbetåling for tillegskostnader) og muligens i tillegg et forskudd på oppvarmingskostnadene. Slik denne betalingen må ikke gjøres helt på slutten av året i en klump sum. Eieren må gi leietakeren hver år en regnskap av de virkelige tillegskostnader, som er laget vanligvis ved hjelp av en boligforvaltning (også kallet leieforholdsforvaltning).

vpmk Rechtsanwälte Legal Services PartmbB
BERLIN

Monbijouplatz 3a
10178 Berlin-Mitte

Telefon +49 (0)30 536 33 99 0
Telefax +49 (0)30 536 33 99 8

STUTTGART

Blumenstraße 32
70182 Stuttgart

Telefon +49 (0)711 252 69 370
Telefax +49 (0)711 252 69 379

mail [at] vpmk.de

Wie Sie uns finden